Search form

LUCAS 6:39

39Xjats ja Jesús ttanɨmadya̱ktøjkɨyɨɨꞌñ jaduꞌuk ja madya̱ꞌa̱ky, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―¿Ma̱ ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy tø tꞌuktuuꞌnɨway ja myɨwɨna̱p ja̱a̱ꞌy? Pø namajtskxɨ døꞌøn ja tyimgyuna̱xtɨt ku etꞌa̱a̱w ja ma̱ tpa̱a̱ttɨt.