Search form

LUCAS 6:44

44Ja tyøøm ja kipy yiktaꞌejxka̱jp pønɨ sa̱ ja tyøømɨ øy kaꞌøy: kaꞌaxɨ ja iigɨ tsa̱ꞌa̱m yikwɨduky kujp kipkyøjxp, nɨ jam ja uvɨ tsa̱ꞌa̱m kyawɨnaky jam kujp a̱a̱tskøjxp.