Search form

LUCAS 6:45

45Jadeꞌents ɨdøꞌøn ja øyja̱a̱ꞌy pøn øyja̱a̱ꞌy, kaꞌap ja tꞌa̱a̱wɨ tjoojtɨ ja kaꞌøybɨ wɨnma̱a̱ꞌñ, kaꞌap ja yjemwa̱ꞌa̱ñ tyewa̱ꞌa̱ñ kumɨ øyja̱a̱ꞌy jaꞌ; pønts kaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtp ja kaꞌøybɨts ja yꞌa̱a̱wɨp yjoojtɨp, yjemwa̱ꞌa̱ndɨ tyewa̱ꞌa̱ndɨ kumɨ jam ɨdøꞌøn ja tyimyøødɨdɨ ja kyaꞌøyꞌa̱jtɨndɨ yꞌa̱m yjotp. Tum jam ja pyɨdsømguixy jøts ja tka̱jpxna̱xtɨ jadeꞌen.