Search form

LUCAS 6:46

Majtsk jøøjp ja pøch kyojpk

46’Nɨti øyꞌa̱jtɨn meets jadeꞌen xkatuñ ku mee xjanøjmɨ, “Nwɨndsønꞌa̱jtɨm, nwɨndsønꞌa̱jtɨm”, jøts kaꞌats xpadundɨ pønɨ sa̱ njawa̱ꞌa̱ñ.