Search form

LUCAS 6:47

47Ya̱ net ndukmadoꞌodɨt pønɨn ja kyaxøꞌøktɨ ja ja̱a̱ꞌy pøn ø xnɨmemp jøts øts nꞌayuujk ja xpatmadoojɨdɨ, jøts ja jadeꞌen tpadundɨ sa̱ nwa̱ꞌa̱ñ: