Search form

LUCAS 6:6

Ja ja̱a̱ꞌy pøn ja kyøꞌ jadiꞌiñɨ tøtsnɨp

6Jaduꞌukpɨ pooꞌkxɨn xøøwts ɨdøꞌøn jaꞌagøjmyɨ ku ja Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ jam tsa̱ptøjkjotp, jamts ja yikꞌɨxpøjktøjkɨyɨɨꞌñ. Japts wyɨnaty tuꞌuk ja̱a̱ꞌy midi yꞌaga̱ꞌngyøꞌ xujxp;