Search form

LUCAS 6:7

7jøts ja ka̱jpxwejpɨtøjk jam tpaꞌejxtɨ tpagowdɨ ja Jesús, jaꞌ ja yꞌejxwa̱ndɨp pønɨ yꞌukyiktsøkpy ɨdøꞌøn ja pama̱a̱ꞌy jaꞌ ku pooꞌkxɨn xøøw, jadeꞌents ja tnɨꞌøønɨwya̱ꞌa̱ndɨ.