Search form

LUCAS 7:12

12Kuts ja yja̱ꞌjty jam ka̱jpwɨngon, jøts ja ojts tꞌejxpa̱a̱ty tuꞌuk ja ooꞌkpɨ yikpagɨꞌɨy jøts ja yꞌatsna̱xøkɨt, tuꞌumchɨ døꞌøn ja tøꞌøxyøjk ja tꞌuꞌnkꞌaty, jøts kuꞌøktyøꞌøxy jaꞌ. Mayts ja yikꞌooꞌkpɨ pɨdøꞌkpɨ jamdɨ.