Search form

LUCAS 7:14

14Wɨnets ja Jesús twɨngunøjkxɨyɨɨꞌñ ja ooꞌkpɨ, jøts ja kajuun ja tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ, jøts ja ooꞌkpɨ kɨɨbyɨ ja tkɨɨdya̱ktøø, jøts ja Jesús tnɨma̱a̱y ja ooꞌkpɨ:

―Mets uꞌnk ɨdøꞌøn nnɨmaapy: ¡Pɨdøꞌøk!