Search form

LUCAS 7:15

15Xjats ja kyuꞌxkukɨyɨɨꞌñ pøn ɨdøꞌøn wyɨnaty tø yꞌøøky jøts ja kya̱jpxpɨnɨbøjkɨyɨɨꞌñ, xjats ja uꞌnkta̱a̱k ja yiktagɨdøjkɨyɨɨꞌñ ja yꞌuꞌnk, ja Jesús ja kømøøjyɨyɨp.