Search form

LUCAS 7:16

16Jøts ku ja jadeꞌen nɨdukɨꞌɨyɨ tꞌejxtøø, jøts ja yjanchøꞌjkɨdøø, jøts ja ttukmɨja̱ꞌwɨdøø ttukunuuꞌkxyja̱ꞌwɨdøø ja Dios, nømdɨp jaꞌ:

―Ya̱ Dios ja myøjkugajpxy tø kyaxɨꞌɨky adøm nja̱a̱ꞌyjøøjty.

Nayɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―Dios tø tnɨmiñ ja kya̱jp jøts tpudøkɨt.