Search form

LUCAS 7:17

17Yiknɨja̱ꞌwɨgyøjx ja jam wɨneꞌenɨn ja ja̱a̱ꞌy jam chøønɨdɨ jam Judeɨt etjotp, ku wyɨnaty ja Jesús tø tyikjujkpyiky ja ooꞌkpɨ.