Search form

LUCAS 7:21

21Ku ja wyɨnaty tø yja̱ꞌa̱ttɨ, wɨnets ja Jesús nay jatyɨ tyiktsøøjky may ja ja̱a̱ꞌy pømbɨ pa̱ꞌa̱m pøjkɨdɨp, pømbɨ o ti ja̱ꞌa̱mbɨ tmøøtꞌa̱jttɨp, pømbɨ ja mɨkuꞌ tmøøtꞌa̱jttɨp, ñayikwɨnꞌejxwa̱ꞌkxmɨp jaꞌ ja may wɨna̱p ja̱a̱ꞌy.