Search form

LUCAS 7:22

22Jøtsnɨm ja yꞌadsojɨmbijty jøts ja wya̱a̱ñ:

―Nøjkxtɨ jøts xukmadoꞌodɨt ja Juan ti jaty ya̱ tø xꞌejxtɨ xmadowdɨ. Tamɨmadya̱ꞌa̱ktɨ jadeꞌen sa̱ yø wɨna̱p ja̱a̱ꞌy wyɨnꞌejxwa̱ꞌkxtɨ, sa̱ yø pakpama̱a̱ꞌy yøꞌødyɨ, sa̱ yø putspɨ choꞌoktɨ, sa̱ jaty yø na̱t ja̱a̱ꞌy myadowdɨ, sa̱ ooꞌkpɨ yjujkpyøktɨ, jøts sa̱ ayoobɨ ja̱a̱ꞌy yiktukmadowdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky midi yiknɨtsokp.