Search form

LUCAS 7:25

25¿Tits ɨdøꞌøn ojts xꞌatsꞌejxtɨ? ¿Tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy pøn janch øybɨ wet tø ñadyaxoxɨyɨ? Pø wa̱ꞌa̱tsxɨ mee xnɨja̱wɨdɨ pøn tsuj wet nadyaxojxɨdɨp, pøn nekɨm taxondɨp pyɨkta̱ꞌa̱ky, jamts ja ñachojkꞌityɨdɨ jam wɨndsøn tyøjkjotptɨ.