Search form

LUCAS 7:26

26¿Tits ɨdøꞌøn mjanchꞌatsꞌejxtøø? ¿Tuꞌuk Dios kyugajpxy? Janch jaꞌ, jaꞌ midi jawaanɨ møj, nɨkaꞌap yjadeꞌenɨ sa̱m yjaduꞌukpɨdɨ.