Search form

LUCAS 7:27

27Yø Juan ɨdøꞌøn yiktejp ku Dios kyajpxy yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

Ɨxya̱ ngajxjawyenɨ tuꞌuk ja nngugajpxy,

pøn tyiktøøjɨp tyiktuuda̱a̱jkɨp ja ja̱a̱ꞌy wyɨnma̱a̱ꞌndyɨ jøts myikupøkt ku ɨxpøjkɨn xmɨnøjkxt.