Search form

LUCAS 7:28

28Ndukmadoodɨp ɨxya̱m jøts ku nɨ ma̱dsoo kaꞌap pøn jadeꞌen pyɨdsimñɨm ja Dios kyugajpxy sa̱m yø Juan Bautista; pønɨ pønts øts njaꞌ xpaduujnɨp jøts ku tyøkɨ ma̱ øts ngutujk ndanɨtanɨt ja nja̱a̱ꞌy, jaꞌats neꞌegɨ møj yikpɨkta̱kp jøts nɨkaꞌap ja Juan Bautista.