Search form

LUCAS 7:32

32Jadeꞌen meets ndamɨꞌejxɨ sa̱m mutsk una̱ꞌjkɨndɨ muum yꞌadøꞌøtstɨ jap ma̱a̱yjøtpy ku myɨꞌuna̱ꞌjk tkagupøjkɨyɨdɨ ja kyuya̱jtɨn midi yjatsøjkpy yjaguya̱twampy, jadeꞌents ja ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ: “Tø øø yikxon njaxuꞌuxy jøts nɨ mgaꞌatstɨ; tø øø jotmayꞌøøgyɨm njaꞌøømɨ, nɨjadeꞌents mgajotmayꞌooꞌkmɨdɨ.”