Search form

LUCAS 7:33

33Kuts ja Juan Bautista tø myiñ jøts ja kyakay kyaꞌuuky ku ja kaꞌap vino tꞌuuky, jøts meets mnimy jøts ku mɨkuꞌ ja myøøtꞌajtpy.