Search form

LUCAS 7:34

34Jøts ku ø tø njamemɨ jøts ku ø ngaamyɨ nꞌukmɨ, jøts mnømɨdɨ jøts ku øts janch ka̱xɨm ngay nꞌuuky, jøts ku øts ja møøt namyɨguꞌukꞌatyɨyɨ ja yikugubajtpɨdɨ møøt ja kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ.