Search form

LUCAS 7:41

41Xjats ja Jesús wya̱a̱ñ:

―Namajtsk ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn tmɨyojꞌa̱jttɨp tuꞌuk ja meeñꞌanuuꞌkxya̱jkpɨ. Tuꞌuk tmɨyojꞌaty magoxk magøꞌpxy denario jøts jaduꞌuk wɨxijkxmya̱jk;