Search form

LUCAS 7:9

9Jaꞌayɨ Jesús ja jadeꞌen tmadøøy ñɨgyuma̱a̱p ja tja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ku ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen, jøts ja tnɨwa̱ꞌa̱kjɨmbijty pøn jaty ja jam wyɨnaty payøꞌøyɨp, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Tyimyjanch, nɨ Israelɨt ja̱a̱ꞌy øts ya̱ ma̱ jadeꞌen ngapa̱a̱dynɨm sa̱m ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy tmøødɨn ja janchja̱ꞌwɨn møkꞌampy.