Search form

LUCAS 8:10

10Xjats ja tꞌadsøøy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Meets yø Dios mduknɨja̱ꞌwɨyɨp ja yꞌayuꞌuch wɨnma̱a̱ꞌñ sa̱ jaꞌ kyutujk midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy, jadeꞌents meets ja mdyimyiktukmadøy; kaꞌats ja abiky ja̱a̱ꞌy nayɨdeꞌen madya̱ꞌa̱kyøjxp tnɨja̱wɨdɨt, ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp øts yø jaꞌayɨ ndamɨmadya̱ꞌa̱ktɨt jøts køꞌøm tnɨmadoꞌodɨt tkanɨmadoꞌodɨt nayɨdeꞌen pønɨ sa̱ ø xpabøktɨ xkapabøktɨ.