Search form

LUCAS 8:11

Ku ja Jesús tnɨgajpxy sudso døꞌøn yikja̱ꞌgyukɨt ku ja̱a̱ꞌy neppɨ ñijkxy

11’Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn yø madya̱ꞌa̱ky tijy: Jadeꞌen ja tømt yikpɨkta̱ꞌa̱ky sa̱m ja Dios kyajpxy yꞌayuujkɨn;