Search form

LUCAS 8:12

12jøts midi yiknajtswøjɨyɨɨꞌñ jam tuuꞌa̱m jadeꞌen ja yikpɨkta̱ꞌa̱ky sa̱m ja ja̱a̱ꞌy pøn ja tpatmadoodɨp ja Dios kyajpxy, jøts ku ja tꞌukja̱ꞌgyukɨdɨ xjats ja mɨkuꞌ ja jatyɨ pyøjkxɨyɨdɨ jøts ja kaꞌap tmɨbøktɨt, jøts ja nɨsudsoꞌampy kyanɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt.