Search form

LUCAS 8:13

13Jøts ja tømt jadeꞌen yikpɨkta̱ꞌa̱ky midi yiknajtswøjɨyɨɨꞌñ jam tsa̱a̱ agujkp sa̱m ja ja̱a̱ꞌyɨndɨ pøn tmadoodɨp ja øgyajpxy ja øyꞌayuujk, jøts ja ejtnɨ xonɨ tꞌukpabøjkojtɨ yꞌukjanchja̱ꞌwɨdɨp jaꞌ; kuts ja yiin waan sa̱ tkuja̱tɨdɨ jøts ja jatyɨ tmajtstuꞌuttɨ, jatyɨ ja ñayjɨbikpyɨkta̱ꞌa̱gyɨdɨ jaꞌagøjxp ku ja jadeꞌendɨ sa̱m ja ujts kyaꞌa̱a̱ꞌtsmɨwenɨnɨm.