Search form

LUCAS 8:14

14Jøts ja tømt midi ñajtswøjɨyɨɨꞌñ jam kujp agujkp, jadeꞌen ja yikpɨkta̱ꞌa̱ky sa̱m ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn tjamadoodɨp ja øgyajpxy ja øyꞌayuujk, yjajanchja̱ꞌwɨdɨp jøts nɨkaꞌap tꞌukpadunɨdɨ, jaꞌ ja neꞌegɨ yikmajada̱ktɨp ja pyɨkta̱ꞌa̱ky, ja myeeñ, ja yjɨnga̱a̱p, ja yjotkujkꞌa̱jtɨndɨ. Jadeꞌents ja tkaꞌukyikmøjtøjkɨnɨdɨ ja øgyajpxy ja øyꞌayuujk jøts ja nɨti tkayikwɨngaxøꞌøktɨ Dios wyɨndum.