Search form

LUCAS 8:15

15Jøts ja tømt midi ñajtswøjɨyɨɨꞌñ jam puꞌuty ña̱xkøjxp, jadeꞌen jaꞌamɨ sa̱m ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn amumjoojt nadyamɨyojxɨdɨp ja Dios, jøts ja jadeꞌen tpatmadojɨdɨ ja yꞌøgyajpxy yꞌøyꞌayuujk. Møk ja yjanchja̱ꞌwɨn ja tpɨkta̱ꞌa̱ktɨ, kaꞌap ja juunɨ ttamajtstuꞌuttɨ, jaꞌats ɨdøꞌøn tyikwɨngaxøꞌktɨp ja øgyajpxy ja øyꞌayuujk.