Search form

LUCAS 8:18

18’Jadeꞌents ɨdøꞌøn øy xmadoꞌodɨt; pøn tpabøjktɨp jøts tmadogukɨwya̱ꞌa̱ndɨ øy øy, ja̱a̱kyikpudøkɨpts ja yikxondɨ jøts ja tja̱ꞌgyukɨdɨt. Pønts kaꞌ, ja̱a̱ktyimyikpøjkxɨdɨp jaꞌ ja wyijyꞌa̱jtɨndɨ midi ja ja̱a̱kjanadyaja̱ꞌwɨyɨdɨp jøts ja nɨsudsoꞌampy tkidyimyja̱ꞌgyukɨdɨt.