Search form

LUCAS 8:21

21Jøts ja tꞌadsøøy:

―Jaꞌ øts ɨdøꞌøn nda̱a̱gɨp, jaꞌ øts ɨdøꞌøn nꞌuchɨdɨp nmɨguꞌugɨdɨp, pøn tmadoodɨp ja Dios yꞌøgyajpxy yꞌøyꞌayuujk jøts ja jadeꞌen tpadundɨ pønɨ sa̱ nwa̱ꞌa̱ñ.