Search form

LUCAS 8:25

25Jøts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―¿Ma̱ døꞌøn ja mjanchja̱ꞌwɨndɨ xyiktunwa̱ꞌa̱ndɨ?

Tø ja yjanchnɨchøꞌjkɨdyɨgøøñɨdɨ, ñɨgyuma̱a̱p ja tyimyja̱ꞌwɨdøø jøts ja xem ya̱m ñawya̱jnɨdøø:

―¿Ti pønɨmts ya̱ꞌa̱t jadeꞌen, pø mɨmadojɨpts ja poj yøꞌ, pø mɨmadojɨpts ja nøø yøꞌ ku yø tꞌaneꞌemy?