Search form

LUCAS 8:27

27Jøts ku ja Jesús jam wyɨna̱a̱jky, yøꞌøpyɨdsɨɨmy, jøts ja ñɨmejnøø tuꞌuk ja kuga̱jp pøn ja mɨkuꞌ wyɨnaty jekyɨp tø tyatøjknɨyɨ. Nɨwa̱ꞌa̱ts ɨxwa̱ꞌa̱ts ja wyɨdejtnɨ, kaꞌap ja tyøjkjotp yꞌuktsɨnaañɨ, jam ja chɨnaadya̱knɨ ma̱ ja ooꞌkpɨ ña̱xøkɨdɨ.