Search form

LUCAS 8:29

29Jaꞌ ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tyikwa̱mp ku ja Jesús ja mɨkuꞌ møkꞌampy tꞌaneꞌemy jøts ja jam pyɨdsøꞌømt ja ja̱a̱ꞌy yꞌa̱m yjotp. Ejtp ɨdøꞌøn ja mɨkuꞌ ja xyumɨmɨꞌadɨꞌɨchɨyɨ ku ja yjayiktagɨwɨɨñ yjayiktapakwɨɨñ pujx kadeen; jatyɨ ja ttapojtɨguixy ya̱m ja ja̱a̱ꞌy ja jadeꞌen tø yjaꞌuktajotkujkꞌa̱jtmɨyɨ jøts ja nɨma̱ kyanøjkxt, jøts ɨdøꞌøn ja mɨkuꞌ ja yikakwɨdityɨ o ma̱ jam aba̱k etjotp.