Search form

LUCAS 8:3

3nay jam ja Juana wyɨnatymɨ, ja Chuza ñɨdøꞌøxy, jaꞌ ñɨdøꞌøxy pøn ja Herodes tumbɨꞌa̱jtɨp, pøn tukɨꞌɨyɨ tꞌejxp tnɨja̱ꞌwɨp ti jam ejtp kaꞌejtp ma̱ ja Herodes jam wyɨndsønꞌaty; jam ja Susana wyɨnatymɨ jøts may abikpyɨ ja̱a̱ꞌdyɨ pøn jaty ja tigati tabudøjkɨyɨdɨp.