Search form

LUCAS 8:33

33Xjats ja mɨkuꞌ tmajtstuttøø ja ja̱a̱ꞌy jøts ja kuch ja ttatøjkɨdøø, wɨnets ja jɨyujk nɨdukɨꞌɨyɨ yjanchepkuwoꞌongøjxtøø jøts ja nøøjøtpy ñaxkɨda̱køjxtøø, japts ja ojts ñøøjøøꞌkxkøxtɨ.