Search form

LUCAS 8:35

35Jøts ja ja̱a̱ꞌy ja tnɨdsoꞌongøjxtøø jøts ja tꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ pønɨ janch ɨdøꞌøn jadeꞌen. Jøts ku ja yja̱ꞌttøø jam ma̱ ja Jesús jam wyɨnaty, xjats ja tꞌejxpa̱ttøø ja ja̱a̱ꞌy pøn ja maamyɨkuꞌ wyɨnaty tø myajtstuꞌudyɨyɨ jøts ku ja jam chøønɨ wijy kejy, xøxy piky ja jam ma̱ ja Jesús wyɨnaty tyanɨ, jøts ja yjantyimchøꞌjkɨdøø.