Search form

LUCAS 8:36

36Jøts ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn wyɨnaty køꞌøm tø tyimyꞌejxtɨ, jaꞌats ja tmadya̱ktøø sudsoꞌampy ja ja ja̱a̱ꞌy wyɨnaty ja maamyɨkuꞌ tø myajtstuꞌudyɨyɨ.