Search form

LUCAS 8:5

5―Tuꞌuk ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy chøøꞌñ tømtwøjpɨ. Jøts ku ja twɨjy, øy ja tømt o ma̱ ña̱xkɨda̱a̱jky. Midiꞌibɨ ñajtswøjɨyɨɨꞌñ jam tuuꞌa̱m, jaꞌats yiktaaꞌnbuꞌuxkɨgyøjx jøts ja joon ja wa̱ꞌa̱ts tpeemujkɨjxy.