Search form

LUCAS 8:51

51Jøts ku ja jam tøjkwɨndum yja̱ꞌttøø, kaꞌap ja jap tøjkjøtpy pøn tyiktøjkɨyɨɨꞌñ, ja Pedro ja jaꞌayɨ myøøtøjkɨyɨɨꞌñ møøt ja Jacobo møøt ja Juan jøts ja uꞌnkteety uꞌnkta̱a̱k jadeꞌeñɨ.