Search form

LUCAS 8:8

8Midiꞌibɨts ñajtswøjɨyɨɨꞌñ jam puꞌuty ña̱xkøjxp, jøts ku ja yøøñ jøts ja ojts yikxon yjantyimdyøømɨ, magøꞌpxy magøꞌpxy ja pya̱jkpejty ja tuꞌukpɨ tømt.

Ku ja Jesús jadeꞌen myadya̱kꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, jøts ja møkta̱ꞌa̱ky wya̱a̱ñ:

―Pønɨ pøn ja̱ꞌgyukɨwya̱mp, wan tja̱ꞌgyukɨ.