Search form

LUCAS 8:9

Tigøjxp ɨdøꞌøn ja Jesús ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp ja yꞌɨxpøjkɨn tyaky

9Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja yiktøøjɨyøø ti døꞌøn jadeꞌen tyijpy, sudso yikja̱ꞌgyukɨt jaꞌabɨ madya̱ꞌa̱ky.