Search form

LUCAS 9:18

Ku ja Pedro wya̱a̱ñ jøts ku ja Jesús yjaꞌajɨ pøn yiknɨtsokp

18Tukꞌojk ɨdøꞌøn ku ja Jesús jam wyɨnaty ja Dios Teety tꞌajotꞌaty nadyuꞌuk, jamts ɨdøꞌøn pyabøjkpɨtøjk ja pyawɨdityɨyɨ jøts ja tyiktɨɨy:

―¿Sa̱ ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌa̱ndɨ kya̱jpxtɨ, pønɨk øts ɨdøꞌøn?