Search form

LUCAS 9:23

23Jøts ku ja jadeꞌen wya̱a̱ñ, wɨnets ja tnɨma̱a̱y nɨdukɨꞌɨyɨ pøn jam wyɨnatyɨ:

―Pønɨ pøn ø xpabøkwa̱mp, jawyeen ja køꞌøm kyanabyaꞌayowɨt, jabom jabom øts ja xkuꞌayowɨt, jaꞌats øts ɨdøꞌøn xpabøjkp.