Search form

LUCAS 9:24

24Pønts køꞌøm nabyaꞌayojɨp, pøn kasa̱duñɨm nayꞌejxɨp, wɨndɨgøøpyts yꞌanmɨja̱ꞌwɨn ja yꞌity; pønts ø xkuꞌoꞌjkɨp xkudɨgøꞌøyɨp, jaꞌats ja yjaꞌ nøjkx nɨtsoꞌokꞌa̱jtp.