Search form

LUCAS 9:27

27Tɨy janch mee nnøjmɨ jøts ku jaa ja ja̱a̱ꞌy ya̱ wɨna̱a̱gɨn tyanɨdɨ, pøn kaꞌooktɨp kunɨm ja tyimyꞌukꞌejxtɨt sa̱ Dios kyutujk tmɨmeꞌent midi ja tyanɨtanɨp yja̱a̱ꞌy.