Search form

LUCAS 9:32

32Øy ja Pedro møøt ja myɨguꞌuk yjama̱a̱ꞌyꞌooktɨ, wijyꞌejttɨp ɨdøꞌøn jaꞌ. Jøts ja ojts tꞌejxɨdɨ ja Jesús yꞌajuꞌuk møøt ja ñamajtskpɨ yjaꞌ nayɨdeꞌendɨ pøn ja jam wyɨnaty møøt tyanɨ.