Search form

LUCAS 9:39

39mɨkuꞌ ɨdøꞌøn yø xumɨtatøjkɨyɨp, jøts yø yjanchxumɨyiktsabaayɨ, yikmoꞌjtnɨyɨp yøꞌ, jøts janchyikꞌaꞌooꞌpnɨyɨp tna̱nkwyɨnwøpyɨ tna̱nkjyøpwøpyɨ. Nɨjadeꞌents kyamajtstuꞌudyɨ, a̱mꞌijxyɨm tsaachꞌijxyɨm yjaty.