Search form

LUCAS 9:43

43Ñɨgyuma̱a̱p ja ja̱a̱ꞌy ja nɨꞌijtyɨ tja̱ꞌwɨdøø ku ja Dios ja myøkꞌa̱jtɨn jadeꞌen tyikwɨngaxɨꞌɨky.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy jadɨgojk jøts ku ja yꞌookt

Ɨxam ɨdøꞌøn ja jadeꞌen wyɨnatyɨ ku ja Jesús tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk: