Search form

LUCAS 9:45

45Jøts ja pyabøjkpɨtøjk kaꞌap ja tja̱ꞌgyukɨdɨ ku ja jadeꞌen wya̱a̱ñ, jøts nɨkaꞌap ɨdøꞌøn ja ttuknɨmadøy; tsøꞌjkɨmɨdɨpts jaꞌ jøts ja tyiktøꞌødɨt ti døꞌøn ja jadeꞌen tyijpy.